Beëindiging wettelijke samenwoonst

Maak hier​ een afspraak.​

Je kan een einde stellen aan de wettelijke samenwoonst door het afleggen van een verklaring van beëindiging met onderlinge toestemming. Eénzijdige beëindiging is ook mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de tegenpartij dan wel in kennis stellen van die éénzijdige beëindiging via een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de verklaring van éénzijdige beëindiging heeft afgelegd. De verklaring van wettelijke samenwoonst eindigt automatisch bij het huwelijk of door overlijden van één van de partners.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Na het maken van een afspraak, kan je je samen aanbieden ​voor de beëindiging van de wettelijke samenwoonst. Als je de samenwoonst éénzijdig wil beëindigen maken we een document op waarmee je naar een deurwaarder kan gaan. De deurwaarder zorgt dan voor de betekening.

Maak hier​ een afspraak.​

Bedrag

De beëindiging van de wettelijke samenwoonst is gratis. De kosten van de betekening via een gerechtsdeurwaardersexploot vallen ten laste van de persoon die de verklaring van éénzijdige ontbinding heeft afgelegd.

Uitzonderingen

n.v.t.