Buitenschoolse kinderopvang robbedoes aanvraag

​Robbedoes is buitenschoolse kinderopvang voor kleuters en lagere school kinderen, georganiseerd door de stad Maaseik. Kinderen mogen gebruik maken van Robbedoes vanaf het moment dat zij naar de kleuterschool gaan. Dit kan ten vroegste vanaf 2 jaar en 6 maanden. De uiterste datum waarop kinderen van Robbedoes gebruik kunnen maken, is de laatste dag van de zomervakantie die volgt na het beëindigen van het zesde leerjaar. De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en vakantiedagen. De opvanglocaties zijn open op schooldagen van 6.30 u tot schooltijd en na schooltijd tot 18.30 u. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is dit van 6.30 u tot 18.30 u.

Voorwaarden

Je kan gebruik maken van Robbedoes als je aan één van volgende voorwaarden voldoet: - je woont in Maaseik - je werkt in Maaseik - jouw kind gaat in Maaseik naar school.

Procedure

Je krijgt alle informatie over onze werking tijdens een infosessie. Op dat moment kan je ook je dossier om gebruik te kunnen maken van Robbedoes in orde brengen. Je kan telefonisch een afspraak maken op 089/560 567. Bijna iedere maand is er een infosessie gepland.

Bedrag

Het in orde brengen van je dossier is gratis. Eénmaal je gebruik maakt van de opvang, betaal je de opvangkosten.

Uitzonderingen

Voldoe je niet aan voorgaande voorwaarden maar wil je toch gebruik maken van Robbedoes, kan je altijd contact met ons opnemen en jouw situatie voorleggen.

Contactinformatie