Ontlenen objecten musea

​​​De Musea Maaseik stellen op aanvraag objecten uit de eigen collecties ter beschikking aan andere professionele partners. Meestal gebeurt de aanvraag door professionele musea, maar ook als individuele burger of als vereniging kun je een aanvraag indienen, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Als je een object van de musea in bruikleen wil ontvangen, moet je beschikken over een gepaste tentoonstellingslocatie die voldoet aan de eisen van de Musea Maaseik (locatierapport). Bovendien zijn de kosten voor het transport en de verzekering ten laste van jou

Procedure

Je kan een aanvraag indienen per mail. Het officieel aanvraagformulier vind je terug op www.museamaaseik.be. Vervolgens wordt de ontvankelijkheid van de aanvraag onderzocht en wordt een conditierapport opgemaakt. Nadat de aanvraag intern werd goed- of afgekeurd, ontvang je na ongeveer drie weken bericht via e-mail.

Bedrag

De kostprijs voor het ontlenen van collectiestukken is van de situatie afhankelijk. Denk bv. aan de verzekerings- en transportkosten of speciale vervoersfaciliteiten. Voor meer informatie en een exacte prijsberekening neem je best contact op met de dienst musea-toerisme op het nummer 0032 89 81 92 90 of stuur je een mail naar toerisme.maaseik@maaseik.be

Uitzonderingen

N.v.t.

Contactinformatie