Intake dienstverleners (agm)

​​​​​Als je een misdrijf hebt gepleegd, kan de rechter naast een gevangenisstraf en/of een geldboete ook een Alternatieve Gerechtelijke Maatregel opleggen. Je kan dan kiezen voor een werkstraf of een dienstverlening. De werkstaf wordt opgevolgd door het Justitiehuis als je ouder bent dan 18 jaar. Ben je minder dan 18 jaar dan verloopt deze opvolging via BAAL Bij de jeugddienst is er de mogelijkheid om je werkstraf uit te voeren.

Voorwaarden

Voorwaarden worden opgelegd door de rechtbank

Procedure

In overleg met je justitie-assistent of BAAL-medewerker en een medewerker van de jeugddienst wordt er bekeken wanneer je je dienstverlening kan uitvoeren en worden er afspraken gemaakt i.v.m. jouw dienstverlening. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een contract. Volgens de afspraken vastgelegd in de overeenkomst voer je de dienstverlening uit.

Bedrag

Geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.