Internationaal rijbewijs

Maak hier​ een afspraak

Binnen de Europese Economische Ruimte , bestaande uit de landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Ijsland en Noorwegen, kan je met je Belgisch rijbewijs een voertuig besturen. In diverse landen buiten de Europese Unie wordt het Belgisch rijbewijs echter niet erkend en dus ook niet aanvaard als je met een voertuig wil rijden. Je kan dan een internationaal rijbewijs aanvragen.

Voorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een rijbewijs binnen de EER.

Procedure

De aanvraag van een internationaal rijbewijs kan enkel op afspraak.

Maak hier​ een afspraak​​​​

Meebrengen

​1 pasfoto

Bedrag

€ 20

Uitzonderingen

Als de aanvrager in een land woont buiten de EU kan dit rijbewijs door derden aangevraagd worden. Het aanvraagformulier wordt dan meegegeven voor ondertekening.