Kadervorming

​​​De Stad Maaseik steunt jeugdig enthousiasme! Jeugd en jeugdwerk doen onze stad bruisen. Jullie zorgen daarvoor en het stadsbestuur steunt jullie daarbij. Als je een vormingscursus volgt die erkend is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dan kom je in aanmerking voor een kadervormingstoelage. We betalen de helft van je inschrijvingsgeld terug. Ben je aangesloten bij een jeugdvereniging van Maaseik dan krijg je het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. Een cursus wordt voor max. 200 euro terugbetaald.

Voorwaarden

- In Maaseik wonen

Procedure

Via de website www.maaseik.be/subsidies-jeugdwerk kan je het document dat moet ingevuld worden vinden. Wanneer dit is ingevuld, samen met het attest van deelname aan de cursus en het bewijs van betaling inschrijvingsgeld, kan je dit overmaken aan de jeugddienst. Vervolgens wordt jou aanvraag besproken op de jeugdraad en ter advies voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen. Bij een positief advies wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt aan jou.​

Bedrag

Geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.