Kamptransporten jeugdbeweging

​De Stad Maaseik steunt jeugdig enthousiasme! Jeugd en jeugdwerk doen onze stad bruisen. Jullie zorgen daarvoor en het stadsbestuur steunt jullie daarbij. Als een jeugdvereniging uit Maaseik op kamp gaat kan je kiezen ofwel om de transportkosten voor het materiaal naar de kampplaats te voeren gedeeltelijk terugbetaald te krijgen (max. 200 euro) ofwel het vervoer door de stad te laten uitvoeren.

Voorwaarden

- Transport via de stadsdiensten kan enkel in België - De terugbetaling van het vervoer is max. 200 euro

Procedure

Zowel het vervoer van het kampmateriaal als de (gedeeltelijke) terugbetaling van het kampvervoer moet je aanvragen bij de jeugddienst. Na de aanvraag wordt dit besproken op het CBS. Hierna word je in kennis gesteld van de beslissing.

Bedrag

Geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.