Kinderdagverblijf hopsa aanvraag

​​​​Het kinderdagverblijf Hopsa is opgericht door de stad Maaseik en is een inkomensgere​lateerde kinderopvang (je betaalt een tarief afhankelijk van je inkomen) die open staat voor kinderen van 0 tot 3,5 jaar. In Hopsa kunnen 28 kindjes gelijktijdig opgevangen worden. De kinderen worden opgevangen in 2 leefgroepen: de babygroep voor kinderen van 0-18 maanden en de peutergroep van 18-36 maanden. Vanaf anderhalf jaar kijken we of je kind klaar is om over te stappen van de babygroep naar de peutergroep. We houden rekening met de leeftijd en de ontwikkeling van je kind en de grootte van de groep. Alle kinderen zijn welkom. Kinderen met extra zorgbehoeften (bv een kind met een fysische of mentale beperking) krijgen aangepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. Wij zijn iedere dag geopend van 7u tot 19u.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Je kan contact met ons opnemen en een afspraak maken met de coördinator. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijg je alle info over onze werking en wordt bekeken of we opvang kunnen bieden. Kunnen we niet ingaan op jouw vraag, kan je ervoor kiezen om op de wachtlijst opgenomen te worden. Enkele weken voor de start van de opvang neemt de coördinator contact met je op om nog eens alles te overlopen (alle formaliteiten, opvangdagen, afspraken,...) en enkele wenmomenten vast te leggen. Tijdens de eerste opvangweken is er regelmatig contact met de coördinator om het verloop van de opvang goed op te volgen. Ook tijdens de verdere opvangperiode worden er regelmatig evaluatiegesprekken ingepland.

Bedrag

Je betaalt volgens je inkomen. Je vindt de nodige informatie op www.kindengezin.be. Om zeker te zijn van je plaatsje in Hopsa dien je voor de start ook een waarborg te betalen van €250 of €50 indien je een laag inkomen hebt. Deze waarborg wordt je terug betaald na het beeindigen van de opvang en als alle facturen betaald zijn.

Uitzonderingen

n.v.t.