Laatste wilsbeschikking

Maak hier​ een afspraak

​​Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Deze keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking. Dit is een document dat je op de dienst burgerlijke stand kan afhalen of hier downloaden. 

Deze gegevens worden opgenomen in het bevolkingsregister. Dit register wordt op het ogenblik van je overlijden geraadpleegd door de daarvoor bevoegde instanties. Deze raadpleging is verplicht, zodat je er ook zeker van kan zijn dat jouw wensen gerespecteerd worden. Je kan een eerdere registratie ook steeds wijzigen. 

Mogelijkheden inzake begraving of crematie:
 • een gewone begraving
 • een crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats 
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
 • een crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee 
 • een crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • een crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Je kan bijkomend een keuze maken wat betreft het ritueel van de uitvaartplechtigheid. Je hebt de keuze tussen een uitvaart volgens de: 

 • katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • anglicaanse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • joodse godsdienst
 • islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging 

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Maak hier​ een afspraak

Je kan het formulier afhalen aan de balie ofhier downloaden. Het ingevulde formulier kan je dan persoonlijk afgeven. Wij registreren je laatste wilsbeschikking in het bevolkingsregister.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Ben je nog geen zestien jaar dan kan je de verklaring laten afleggen door je wettelijke vertegenwoordiger( in principe je ouders)