mantelzorgcheque.jpg

Mantelzorgcheque

​​​Mantelzorgers die zorgen voor zorgbehoevende thuiswonende 65-plussers of meerderjarige thuiswonende kinderen met een beperking, krijgen éénmaal per jaar in de loop van december een mantelzorgcheque. Deze mantelzorgcheque bedraagt € 60,00 voor een volledig jaar. Valt het moment van inschrijving later in het jaar, dan is het bedrag van de mantelzorgcheque het aantal resterende maanden in dit jaar vermenigvuldigd met € 5,00. De mantelzorger heeft enkel recht op de mantelzorgcheque als de zorgbehoevende persoon het zorgbudget voor zwaar zorghoevenden ontvangt (via de zorgkas, € 130,00 per maand). 

Voorwaarden

  • ​in Maaseik wonen (niet in woonzorgcentrum)
  • minstens 65 jaar oud zijn 
  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen (via de zorgkas, € 130,00 per maand)
OF: 
  • ​​in Maaseik wonen 
  • bij je ouders inwonen 
  • minstens 18 jaar zijn 
  • bewijs kunnen voorleggen van een handicap

Procedure

Je neemt contact met de dienst thuiszorg & ouderen om de mantelzorgcheque aan te vragen. Als je het bewijs van de Vlaamse zorgverzekering hebt, bezorg je dit aan de dienst. Vanaf dan heb je recht op de jaarlijkse mantelzorgcheque die je ieder jaar in december zal ontvangen. Of je doet de aanvraag online.

Bedrag

Geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.