Nieuwe pincodes

​​Met de elektronische identiteitskaart kan je een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personel Identification Number). 

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien je de PIN-code niet meer kent of je bent niet meer in het bezit van dit document, dan kan je nieuwe codes aanvragen. 

Wanneer je wel nog de PUK-code bezit, dan kan je met de PUK-code de PIN-code laten resetten op de dienst burgerzaken. De dienst burgerzaken kan deze codes voor je aanvragen. Ongeveer veertien dagen later ontvangen we de codes. Vervolgens sturen we je een brief voor het ophalen van dit document. De aanvraag kan ook gebeuren via de website van de algemene directie instellingen en bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Of wij als dienst bevolking vragen deze codes voor je aan. De codes verstuurt men naar de dienst bevolking en vervolgens versturen wij je een brief om de codes te komen afhalen. Of je vraagt de codes zelf aan via de website van de algemene directie instellingen en bevolking van de FOD Binnenlandse zaken via deze link. Als wij de codes ontvangen versturen we je een brief.​

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

n.v.t.