Ondernemersloket (detailhandel-industrie-horeca….)

Maak hier​ een afspraak

Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden. Om erkend te worden, moet het loket aan een aantal voorwaarden voldoen. De acht bestaande loketten tellen heel wat kantoren, verspreid over het gehele land.

Voorwaarden

verschilt van aanvraag tot aanvraag

Procedure

Maak hier​ een afspraak

De ondernemingsloketten hebben volgende opdrachten: *via hun infrastructuur de dienstverrichters toelaten alle procedures en formaliteiten af te wikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun dienstenactiviteiten en alle vergunningsaanvragen af te wikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun dienstenactiviteiten; *de inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen en van de niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO, *onderzoek van een aantal verplichte voorafgaande machtigingen bij die inschrijving: de ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid), de machtiging voor ambulante handel, de machtiging voor kermisactiviteiten, de beroepskaart voor vreemdelingen, de vergunning slager-spekslager, *afleveren van uittreksels uit de KBO, *innen voor rekening van de Schatkist van de rechten die verschuldigd zijn, *dienstverrichters en afnemers informatie geven over: de eisen die gelden inzake procedures en formaliteiten voor de toegang tot en uitoefening van activiteiten, *de adresgegevens van de bevoegde instanties; *de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over dienstverrichters en diensten; *de rechtsmiddelen bij geschillen; *de adresgegevens van verenigingen of instanties waar dienstverrichters en afnemers praktische bijstand kunnen krijgen.

Bedrag

verschilt van dienst tot dienst

Uitzonderingen

n.v.t.