Ontgravingen

Maak hier​ een afspraak

​Wanneer een familielid overlijdt, kan je als nabestaande vragen een eerder overleden familielied samen te begraven. Dat wil zeggen dat de stoffelijke resten van dat eerder overleden familielid worden ontgraven en bijgeplaatst in een gezamenlijke concessie. Ook naar aanleiding van de ontruiming van een perk op de begraafplaats kan je vragen een lichaam dat zal worden ontgraven over te brengen naar een concessie. Van een dergelijke ontruiming word je als nabestaande, indien je als zodanig gekend bent, op de hoogte gebracht. Dit wordt in elk geval ook tijdig aangeduid. op de begraafplaats zelf bij het betrokken graf. Je kan ook een verzoek tot ontgraving indienen met het oog op crematie en bijzetting van de stoffelijke resten in een columbariumnis of in het urnenveld of met het oog op asverstrooiing.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Maak hier​ een afspraak​​

De vraag tot ontgraving moet schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Ontgraving in volle grond: € 1000 - ontgraving uit een bestaande grafkelder: € 1000 - ontgraving van een urne in volle grond: € 750 - verwijderen van een urne uit een bestaande columbariumnis: € 500 Aan de ontgraving zijn mogelijk nog andere kosten verbonden die het gevolg zijn van geleverde diensten of prestaties van derden. Het kan hier onder andere gaan over het leveren van een herbegravingskist, de kosten voor het wegnemen van het gedenkteken, het eventuele vervoer naar het crematorium,... Deze kosten vallen ten laste van diegene die verzoekt om de ontgraving.      

Uitzonderingen

n.v.t.