Stedelijke uitleendienst

​Afzegging of verplaatsing van vastgelegde of afgesproken gebruik/huur van sportaccommodaties.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

- Je afzegging/annulering wordt genoteerd en doorgegeven aan de sportdienst.
- Je aanvraag tot verplaatsing of verschuiving van een training of wedstrijd wordt onmiddellijk doorgeven aan de sportdienst die jou terug zal contacteren.

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.