Opname kortverblijf woonzorgcentrum

​​​​​Het kortverblijf is een tijdelijke opname van een +65 jarige in een erkend woonzorgcentrum. Het verblijf is maximum 60 dagen aaneengesloten met een maximum van 90 dagen per kalenderjaar.

Voorwaarden

De aanvraag moet minstens 65 jaar en zorgbehoevend zijn.

Procedure

Je neemt contact met de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.

Bedrag

De dagprijs voor een éénpersoonskamer is € 70,93 en voor een tweepersoonskamer € 53,21.​

Uitzonderingen

Aanvragers onder de 65 jaar dienen een toelating te bekomen van het Agentschap zorg en Gezondheid