Opname woonzorgcentrum

​​​​​​​​​​De opname in een woonzorgcentrum is voor onbepaalde tijd. De aanvrager dient +65 jarige te zijn en zorgbehoevend.

Voorwaarden

De aanvrager moet minstens 65 jaar en zorgbehoevend zijn.

Procedure

Je neemt contact met de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.

Bedrag

De dagprijs voor een éénpersoonskamer is € 64,91 en een tweepersoonskamer is € 48,60.

Uitzonderingen

Aanvragers onder de 65 jaar dienen een toelating te bekomen van het Agentschap zorg en Gezondheid