Parkeervergunning voor personen met een handicap

​​​​​De parkeerkaart voor personen met een beperking is een kaart die bepaalde voordelen geeft bij het parkeren: als chauffeur en als passagier. Een parkeerkaart geeft minder mobiele personen de mogelijkheid voor onbeperkte tijd te parkeren. Waar parkeermeters staan, kan je in bepaalde gemeenten met deze kaart gratis parkeren. Aangezien de kaart strikt persoonlijk is, mag ze alleen gebruikt worden als de persoon met een handicap in het voertuig zit. Dit voertuig hoeft niet op zijn of haar naam te staan

Voorwaarden

  • ​​​je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit) 
  • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer 
  • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd 
  • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert. Als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing".

Procedure

Heb je nog geen erkenning als persoon met een beperking: Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. Heeft je arts geen recente informatie over je medische situatie, dan maak je het beste een afspraak bij hem of haar. Je kan terecht bij het OCMW om een aanvraag te doen: -Je belt voor een afspraak. Een maatschappelijk werker helpt je dan verder met het in orde brengen van je aanvraag. -Je kan ook elke tweede maandag van de maand, in het welzijnshuis in Maaseik, terecht op de spreekuren van 13.30 tot 15.00 u bij de dienst tegemoetkoming voor personen met een beperking zelf ( FOD).

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

Heb je al een parkeerkaart van bepaalde duur en een geldige medische erkenning ? Parkeerkaarten van bepaalde duur worden niet automatisch verlengd. Neem 6 maanden voor het vervallen van je parkeerkaart contact met het welzijnshuis.