Premie aan particulieren als compensatie voor afwezigheid van riolering

​Een aantal woningen in Maaseik zijn nog niet aangesloten op het openbare rioleringsnetwerk. De Watergroep stuurt jaarlijks een factuur op met hierin een onderdeel "sanering van het afvalwater via het openbare rioleringsnetwerk". Het stadsbestuur keert een premie uit aan particulieren als compensatie voor de afwezigheid van een riolering. Deze premie bedraagt maximum 40 euro. Indien je in het verleden reeds een aanvraagformulier hebt ingediend, ontvang je elk jaar automatisch deze premie. Je hoeft dus geen nieuwe aanvraag meer in te dienen. Indien je deze premie nog niet ontvangt, kan je een aanvraagformulier voor deze premie indienen. Je vindt dit aanvraagformulier op www.maaseik.be.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan het stadsbestuur samen met de andere documenten die vermeld staan op het aanvraagformulier.

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.