Standplaatsovereenkomst nieuwe standplaatshouder ww-terrein

​​Het stadsbestuur van Maaseik heeft een woonwagenterrein ingericht voor vaste bewoners. Engerhoven heeft 26 standplaatsen. Om een eerlijke invulling van de vrijgekomen standplaatsen te garanderen, wordt met een wachtlijst gewerkt. Je kan je steeds als nieuwe kandidaat standplaatshouder aanmelden. Je wordt in de bestaande wachtlijst opgenomen. In de wachtlijst zijn er verschillende categorieën. Afhankelijk van je situatie word je in één van de vijf categorieën ondergebracht. Wie de eerste plaats op de wachtlijst bezet op het ogenblik dat een standplaats beschikbaar is, zal dus ook als eerste deze standplaats aangeboden krijgen. Je moet dan wel nog altijd aan de voorwaarden voldoen. Je kan op het ogenblik van de toewijzing een standplaats weigeren. Je wordt dan wel van de wachtlijst geschrapt en dient een nieuwe aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

- eerstwachtende op de wachtlijst - toewijzing van standplaats door CBS

Procedure

De eerstwachtende op een standplaats krijgt een standplaats toegewezen wanneer deze vrijkomt, na beslissing van CBS. De kandidaat standplaatshouder wordt verwittigd dat een standplaats aan hem wordt toegewezen. Nadien worden de nodige contracten afgesloten en een standplaatsbeschrijving opgemaakt. Nadat de borg en de eerste maand standgeld betaald is wordt de standplaatshouder en zijn gezin ingeschreven in de bevolkingsregister

Bedrag

- Borg standplaats: 74,37 euro - Huurgeld: 35 euro

Uitzonderingen

n.v.t.