Subsidie voor buiten gebruik stellen van mazouttank

Het stadsbestuur van Maaseik geeft subsidie voor het ledigen, reinigen en verwijderen (of opvullen indien het technisch niet mogelijk is de tank te verwijderen) van stookolietanks. De subsidie bedraagt € 100, ongeacht of het gaat over een ondergrondse of bovengrondse tank.

Aanvraagformulier subsidie

Voorwaarden

Fotomateriaal of andere bewijsmateriaal, indien mogelijk.

Procedure

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u van onze diensten een brief waarin wordt vermeld of uw aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd door het schepencollege na de kennisname. De uitbetaling van de subsidie gebeurt na ontvangst van de facturen en attesten van de gespecialiseerde firma. Eventueel zal er een controle van de uitgevoerde werken door een bevoegde ambtenaar plaats vinden.​

Subsidiereglement