Subsidie sportclubs

​Subsidies sportverenigingen​

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

De sportdienst stuurt de sportverenigingen die hiervoor in aanmerking komen een aanvraagformulier toe via mail, dit formulier moet ieder jaar ingevuld terug worden bezorgd aan de sportdienst voor 30 september.

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

N.v.t.