Verbintenis tot tenlasteneming

Maak hier​ een afspraak

​Elke vreemdeling dient bij het betreden van het Schengengrondgebied aan te tonen dat hij/zij beschikt over voldoende middelen van bestaan. Kan je dat niet, dan kan een persoon die wettelijk in België verblijft zich voor jou garant stellen. Dat gebeurt door het ondertekenen van een verbintenis tot tenlasteneming

Dit houdt in dat een Belg of een vreemdeling die in België toegalaten is tot een verblijf van onbepaalde duur, zich garant stelt voor jouw verblijf, je terugkeer en eventuele medische kosten in België. De persoon die zich garant stelt moet zelf de verbintenis aanvragen bij het gemeentebestuur van zijn/haar woonplaats. Nadat wij als gemeentebestuur de verbintenis gelegaliseerd hebben moet je dit originele document binnen de 6 maanden indienen bij de bevoegde ambassade of het consulaat van het land van oorsprong of van woonst van de bezoeker.

Voorwaarden

Een Belg of een vreemdeling die in Belgie toegelaten is tot een verblijf van onbepaalde duur kan zich garant stellen.

Procedure


Maak hier​ een afspraak​​

Je kan de verbintenis tot tenlasteneming afhalen en invullen bij de dienst burgerzaken. Je kan ook reeds het formulier voor een tenlasteneminghier downloaden

Wij legaliseren vervolgens je handtekening. Als de verbintenis betrekking heeft op een niet-visumplichtige vreemdeling of op een visumplichtige vreemdeling waar er in het land van herkomst geen Belgische ambassade of consulaat is, gaan we na de legalistatie van de handtekening de originele verbintenis tot tenlasteneming per post overmaken aan de dienst vreemdeligenzaken. We versturen samen met dit document ook een kopie van je identiteitskaart/verblijfskaart, een samenstelling van je gezin, een bewijs van woonplaats en loonfiches van de laatste 3 maanden. 

Na enkele weken krijgen we van de dienst vreemdelingenzaken de beslissing terug. Je wordt dan gecontacteerd voor het afhalen van de verbintenis. Je kan de verbintenis vervolgens overmaken aan de ten laste genomen vreemdeling. Als de verbintenis betrekking heeft op een visumplichtige vreemdeling waar er in het land van herkomst een Belgische ambassade of consulaat is. ​Na de legalisatie van de handtekening kan je de originele verbintenis overmaken aan de ten laste genomen vreemdeling. Dit samen met een kopie van je identiteitskaart/verblijfskaart, 3 recente loonfiches, een bewijs van woonplaats en een gezinssamenstelling.

Bedrag

​Gratis.

Uitzonderingen

Indien je zelf niet in de mogelijkheid bent je verbintenis/handtekening te komen laten wettigen dan kan je een derde met deze verbintenis zich laten aanbieden. We kunnen je handtekening dan wettigen aan de hand van een kopie van je identiteitskaart.