Vergunning voor verharden openbaar domein

Voor het verharden van de wegberm door particulieren dien je een vergunning aan te vragen aan het college van Burgemeester en Schepenen. Via beslissing van het CBS wordt de vergunning verleend. De vergunningen worden veelal aangevraagd om de oprit te verharden tot tegen de boordsteen van de wegverharding.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Om een vergunning aan te vragen voor het verharden van de wegberm richt je een brief of mail naar onderstaande contactinformatie, ​​​eventueel aangevuld met een schets om de situatie te verduidelijken. De aanvraag wordt behandeld door de dienst werken die de aanvraag ter goedkeuring voorlegt aan het College. Het resultaat van de bespreking wordt hierna aan je overgemaakt via een schrijven. 

Bedrag

De vergunning is gratis.
De aanleg is ten laste van de aanvrager.

Uitzonderingen

n.v.t.