Verzekering voor sportactiviteiten/organisaties

Socio-culturele verenigingen kunnen beroep doen op een gratis verzekering voor sportactiviteiten bij “Sport Vlaanderen”. Sportclubs komen niet in aanmerking. Die doen aanvraag via hun sportfederatie.

Voorwaarden

Socio-culturele sportactiviteit

Procedure

Je doet de aanvraag voor verzekering bij de sportdienst. Dit gebeurt telefonisch of via mail gericht aan sport@maaseik.be Het aanvraagformulier wordt ingevuld. De sportdienst verstuurt het naar “Sport Vlaanderen”, die al of niet goedkeuring verleent.

Bedrag

Geen kosten.

Uitzonderingen

Wielerwedsstrijden, boksen en catch, triatlon, luchtsporten; alpinisme, gemotoriseerde sporten, commerciële sportevenementen.
Sportclubs komen niet in aanmerking.

Contactinformatie