Voorlopige identiteitskaart

​​De voorlopige identiteitskaart is een kartonnen kaart met een geldigheid van twee maanden die wordt uitgereikt aan Belgische burgers ouder dan twaalf jaar. De voorlopige identiteitskaart bevat zo goed als geen veiligheidselementen en wordt mede daarom enkel nog uitgereikt onder zeer strikte voorwaarden.

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart blijft uitzonderlijk en op gecentraliseerde wijze mogelijk bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel.

Deze kaart mag enkel worden gebruikt om de identiteit in het buitenland aan te tonen of bij het overschrijden van de grenzen; in België rechtvaardigt het attest van verlies, diefstal of vernietiging (Bijlage 12) de afwezigheid van een identiteitskaart.

Voorwaarden

Indien de mogelijkheid bestaat dat de burger tijdig, eventueel in spoed, een nieuwe identiteitskaart of paspoort kan bekomen, dan komt hij niet in aanmerking voor de afgifte van een voorlopige identiteitskaart.

Indien deze mogelijkheid niet bestaat, moet er voldaan zijn aan ALLE volgende voorwaarden :

  • In bezit van de Belgische nationaliteit.
  • Ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.
  • In bezit van een bijlage 12 die werd afgeleverd omwille van het verlies of diefstal van een identiteitskaart, die op het moment van de melding nog minstens een maand geldig is. De verloren of gestolen identiteitskaart is geannuleerd in het centrale identiteitskaartenbestand.
  • Een reis hebben gepland naar een land dat het gebruik van de voorlopige identiteitsdocument aanvaardt (zie voor de meest recente lijst : http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/reizen-met-belgische-identiteitdocumenten.pdf)
    • De reisbestemming wordt expliciet vermeld op het aanvraagformulier.
  • Onmogelijk om voor het geplande vertrek een reisdocument te bekomen.
    • De vertrekdatum moet kunnen worden aangetoond bij middel van een officieel reserveringsdocument (vliegtuigticket, hotelvoucher, …).

Procedure

De burger begeeft zich met de nodige documenten naar de dienst bevolking van de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats.

De loketmedewerker verifieert de identiteit van de burger en controleert de voorwaarden voor de uitreiking van een voorlopige identiteitskaart. Hij verifieert tevens de reisdocumenten van de burger.

Het aanvraagformulier wordt ingevuld en voorzien van een pasfoto conform de ICAO normen. Nadien ondertekenen zowel de burger als de loketmedewerker het formulier.

De voorlopige identiteitskaart wordt gratis uitgereikt door de centrale loketten van de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel, gevestigd in de Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel . Deze dienst is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00u-12.00u en van 14.00u-16.00u en werkt enkel op afspraak. Het gemeentebestuur maakt voor de burger een afspraak via het telefoonnummer 02 518 21 39.

De reisdocumenten van de burger moeten worden voorgelegd aan de centrale loketten van de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel. Deze worden geverifieerd vooraleer het document wordt afgeleverd.

De voorlopige identiteitskaart moet onmiddellijk na de terugkeer in België aan het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats teruggegeven worden.

Meebrengen

​Pasfoto's. De pasfoto moet voldoen aan de huidige ICAO-normen. U kan deze raadplegen op de website:​https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/biometrisch_paspoort/belg_in_belgie/kwaliteitseisen_voor_de_foto​​

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

n.v.t.