projectsubsidies

Aanvraagformulier Projectsubsidies lokale handel en horeca

Aanvraag projectsubsidies lokale handel en horeca

Dit formulier dient om de projectsubsidie handelsverenigingen of handelaarsgroepen aan te vragen bij de stad Maaseik.
De projectsubsidie is bestemd voor handelsverenigingen of handelaarsgroepen die initiatieven nemen om de handelskern te versterken.

GEGEVENS AANVRAGER

Adresgegevens 1
Handelskern *

OVERZICHT ONDERNEMERS DIE ACTIEF BIJDRAGEN TOT HET INITIATIEF

Geef hier de ondernemers op (minimaal 3) die meewerken om het initiatief vorm te geven. Indien het om meer dan drie ondernemers gaat, kan je nog aanvullen via het vrije tekstvlak. Bij bijvoorbeeld de organisatie van (jaar)markten zijn de standhouders geen ondernemers die actief meewerken aan het initiatief.

Ondernemer 1

Ondernemer 2

Ondernemer 3

PROJECT

Tye project *
Het project wordt voor de eerste keer in de handelskern georganiseerd? *
Het project vindt plaats in een zone getroffen door hinder openbare werken? *

VERKLARING

VERPLICHTE BIJLAGE

ANDERE BIJLAGE

Duidelijk beeldmateriaal van de producten