Registratie rituele slachting

​Indien je in het kader van het Offerfeest een dier ritueel wil laten slachten, kan je terecht in een erkend slachthuis, waar zowel verdoofd slachten mogelijk is. Voorafgaandelijk moet je je als aangever of eigenaar registreren bij de gemeente. Je ontvangt hier een document met je eigen registratienummer waarmee je terecht kan in het slachthuis. De registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die je wil laten slachten. Indien je reeds geregistreerd bent maar je kent het eigen registratienummer niet meer, dan kan je dit komen opvragen.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Je meldt je aan voor registratie bij de gemeente met je identiteitskaart. Je ontvangt meteen een document met je registratienummer op.

Bedrag

Geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.