afvalfactuur.jpg

Afvalfactuur

Wat zit vervat in de afvalfactuur:

De vergoeding die je als burger betaalt, geeft je automatisch recht op de volgende basisdienstverlening die voor iedereen dezelfde is:

  • Veertiendaagse ophaling aan huis van huisvuil (inclusief je tegoed voor huisvuilzakken)
  • Veertiendaagse ophaling aan huis van pmd (exclusief de aankoop van pmd-zakken)
  • Werking via GFT-abonnement , zit dus niet binnen de vergoeding die je als burger betaalt.
  • Maandelijkse ophaling aan huis van papier en karton
  • Ophaling aan huis van herbruikbare goederen of aflevering ervan bij een Kringwinkel
  • Deponeren van glas en textiel in de containers verspreid over het grondgebied van Maaseik
  • Gebruik van het recyclagepark. Volgende afvalstoffen kunnen jaarlijks gratis afgeleverd worden tot overschrijding van de vrijstelling

Quota

afvalsoort 

quotum

recycleerbaar afval*               

onbeperkt

groenafval

400 kg/gezin

zuiver bouwpuin

1.000 kg/gezin          

asbest

600 kg/gezin
geen quotum voor gemengd bouwpuin, gipsplaten

 * recycleerbaar afval = afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea), autobanden (max. 4 per jaar per gezin), autobatterijen, batterijen, frituurolie en -vet, holglas, kga, kaarsresten, kunststoffen, kurkresten, metalen, motorolie, papier en karton, piepschuim, pmd (in de blauwe zak), textiel, tl-lampen en vlakglas.

Tarieven die aangerekend worden na overschrijding quotum

afvalsoort 

prijs 

groenafval

0,05 euro/kg

zuiver bouwpuin

0,025 euro/kg

asbest

0,08 euro/kg

Altijd betalend

afvalsoort 

prijs 

grond

0,05 euro/kg             

hout

0,11 euro/kg

grofvuil

0,18 euro/kg

roofing

0,18 euro/kg