Arbeidstrajectbegeleiding

​De arbeidstrajectbegeleider helpt je bij het zoeken naar werk. De begeleiding bestaat uit een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een tewerkstelling, waarbij we rekening houden met je mogelijkheden en beperkingen. Het traject naar werk kan bestaan uit een opleiding, vrijwilligerswerk, een sociale tewerkstelling of een doorverwijzing naar andere diensten. De arbeidstrajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen jou als cliënt en de maatschappelijk assistent van de sociale dienst van het OCMW.

Voorwaarden

Je bent als cliënt in begeleiding bij het OCMW.

Procedure

Je maatschappelijk assistent verwijst je door naar de arbeidstrajectbegeleider. De arbeidstrajectbegeleider nodigt je uit voor een eerste gesprek waarin verdere afspraken worden gemaakt. Je komt regelmatig op gesprek bij de arbeidstrajectbegeleider in het kader van je individueel traject

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

n.v.t.