bespreking omgevingsvergunning (milieu)

​​​Maak hier​ een afspraak.​​​

Een omgevingsvergunning (milieu) is een omgevingsvergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) en wordt ingediend bij het stadsbestuur of de provinciale overheid. Voorafgaand aan het indienen kan een exploitant ook een overleg met de gemeente vragen.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

​Maak hier​ een afspraak.​​


Een burger of exploitant neemt ofwel telefonisch ofwel per mail contact op met de vraag voor een overleg. Een datum voor dit overleg wordt overeengekomen, waarna de afspraak plaatsvindt.

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

n.v.t.