Stedenbouwkundige voorschriften

Maak hier​ een afspraak

Elk perceel grond heeft een bepaalde bestemming zoals bv. woongebied, landbouwgebied, enz.. Bij deze bestemmingen horen voorschriften die aangeven welke de bebouwings-en/of inrichtingsmogelijkheden zijn. In eerste instantie zijn de voorschriften van het gewestplan van toepassing. Deze kunnen echter verfijnd zijn door verkavelingsvoorschriften en/of voorschriften die horen bij een bijzonder plan van aanleg (B.P.A) of ruimtelijk uitvoeringsplan (R.U.P.).

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Maak hier​ een afspraak

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

n.v.t.