Bestuurlijke inbeslagname voertuigen

Helaas zijn er soms onveilige verkeerssituaties waarbij bestuurders al dan niet voor het plezier de openbare weg onveilig maken: veel te hard rijden, met opzet slippen en driften, enz. De omwonenden klagen over overlast en onveiligheid, andere weggebruikers worden, minstens potentieel, in gevaar gebracht.

Naast de vervolging door het parket van de verkeersinbreuken, kan er ook een veiligheidsmaatregel genomen worden door het lokaal bestuur, namelijk de bestuurlijke inbeslagname van het voertuig. De politie kan dan een voertuig omwille van het gevaar voor de openbare veiligheid en rust tijdelijk bestuurlijk in beslag nemen. De burgemeester beslist over deze bestuurlijke inbeslagname.

In het kader van de strijd tegen roekeloos en gevaarlijk rijgedrag heeft Maaseik een dergelijke regeling uitgewerkt voor de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen, vergezeld van een gemeentelijk retributiereglement om de gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor takeling, te verhalen op de eigenaar van het voertuig.