Burenbemiddeling

Samenleven met je buur is niet altijd eenvoudig. Het gebeurt wel eens dat er misverstanden zijn, of dat je buur andere gewoontes heeft. Een goed gesprek kan vaak ergernissen oplossen of voorkomen. Als praten niet meer lukt, is het mogelijk om kosteloos en vrijblijvend gebruiken te maken van burenbemiddeling. Zou dit in jouw situatie een antwoord kunnen bieden op de groeiende frustraties en ergernissen die er zijn ontstaan? Dan kan het Veiligheidshuis helpen.

WAT HEB JE ZELF AL GEPROBEERD?

Praat met je buur
Een goed gesprek kan vaak ergernissen oplossen.

Wacht niet te lang om met je buur te praten
Het is gemakkelijker om één kleine ergernis te bespreken dan verschillende ergernissen die zich hebben opgestapeld.

Praat niet met je buur als je zelf nog boos bent
Wacht tot je vindt dat je rustig met je buur kan praten.

Bereid het gesprek voor

 • Wat wil je juist met je buur bespreken?
 • Begin je zinnen steeds met 'ik' in plaats van 'jij'. Bijvoorbeeld: 'Ik kan moeilijk slapen als je 's avonds zoveel lawaai maakt'.
 • Zeg het als iets je stoort.
 • Bespreek wat je buur kan doen om het voor jou aangenamer te maken én wat jij kan doen.

Contacteer je buur 

 • Heb je het telefoonnummer van je buur? Bel hem dan om te praten.
 • Heb je geen telefoonnummer? Bel dan aan wanneer je denkt dat hij thuis is en tijd heeft.
 • Is je buur niet thuis? Steek dan een briefje in zijn brievenbus met de vraag om jou te contacteren. Schrijf je telefoonnummer op het briefje.

Praat aan de voordeur 
En houd voldoende afstand van elkaar.

Het lukt niet om met mijn buur te praten
Contacteer dan het Veiligheidshuis.

HOE GAAN WE TE WERK?

Hoe kan je beroep doen op buurtbemiddeling?

Telefonisch: 089 410 654 (Liesbeth Bleux)
Via e-mail: buurtbemiddeling@maaseik.be

Nuttige adressen en telefoonnummers:

Politiezone Maasland – commissariaat Maaseik
Maastrichtersteenweg 21, 3680 Maaseik
Tel 089 569 211
E-mail info@politie-maasland.be
Website www.politie-maaasland.be

Vertel je verhaal
Twee bemiddelaars komen bij je thuis. Ze luisteren naar je verhaal.

Je buur vertelt zijn verhaal
De bemiddelaars gaan daarna langs bij je buur. Zo kan je buur ook zijn verhaal vertellen.

Praat met je buur
De bemiddelaars leiden het gesprek op een neutrale plaats in je buurt. Samen met je buur bekijk je welke afspraken nodig zijn om het samenleven aangenamer te maken.

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?

 • burenlawaai
 • rommel, vuilnis, geurhinder
 • afscheidingen tussen woningen
 • overhangende takken
 • pesterijen
 • vernielingen
 • parkeeroverlast

WANNEER IS BURENBEMIDDELING NIET MOGELIJK?

 • bij misdaden of wanbedrijven: we kunnen geen sancties opleggen.
 • conflicten tussen (ex-)partners of familie
 • juridische geschillen
 • huurgeschillen
 • psychologische problemen of verslavingen
 • we kunnen partijen niet verplichten om deel te nemen.

BELANGRIJK!

 • Burenbemiddeling is gratis
 • Onze vrijwilligers hebben beroepsgeheim
 • Burenbemiddeling is vrijwillig. Zowel jijzelf, als je buur, kan zelf beslissen of je deelneemt aan een gesprek.