Digitale woonstcontroles

13
apr
2021

Op 1 april starten stad Maaseik en de politiezone Maasland met digitale woonstcontroles. Ze gebruiken daarvoor nieuwe software. De administratieve rompslomp en het papierwerk worden zo letterlijk naar de prullenmand verwezen.

Omslachtige woonstcontroles zijn verleden tijd

Voordien duurde het minimaal een week, vaak zelfs twee weken, om een adreswijziging af te handelen. Even schetsen hoe dat in zijn werk ging: eerst ging de burger naar het stadhuis om de adreswijziging aan te geven. De stad stuurde die aanvraag via de post door naar het secretariaat van de politie. Vervolgens moesten de medewerkers op het secretariaat van de politiezone dit registreren, waarna dit werd doorgegeven aan de wijkinspecteur. Dit proces duurde al drie tot vier dagen. Nadat de wijkinspecteur dan ter plaatse kwam voor de woonstcontrole, moest hij of zij opnieuw een formulier via de post opsturen naar het stadhuis om te bevestigen dat alles wel of niet in orde was. Opnieuw duurde dat een kleine week. Een omslachtig en inefficiënt systeem, dat dus veel tijd in beslag nam en kon leiden tot fouten en frustraties. Dat moesten we dringend aanpakken.

Nu verloopt de procedure veel efficiënter. Een burger gaat naar het stadhuis. Met één druk op de knop wordt de adreswijziging doorgegeven aan de wijkinspecteur. Die komt ter plaatse en geeft alle nodige informatie door via een app op de smartphone of tablet. Meteen daarna krijgt de stad een melding dat de woonstcontrole werd afgerond. Waar het vroeger minimaal een week duurde om de klus te klaren, kan dat nu in theorie bij een dringende adreswijziging in een uurtje. 

Dat is een enorme tijdswinst zowel voor inwoners als wijkagenten. Door de digitalisering verloopt alles een stuk sneller. De administratie is een pak eenvoudiger geworden en zo kunnen wijkagenten zich bezighouden met andere zaken zoals domiciliefraude, dat ook belangrijk is in het kader van woonstcontroles.

 

Contactinformatie