Duurzame sloopwerken oud ziekenhuis

21
dec
2023

Een nieuwe toekomst voor de stad

Stad Maaseik maakt zich op voor een baanbrekende stap in haar stadsontwikkeling met de geplande sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis. De stad investeert 1,28 miljoen euro in de sanering van de site.  De sloop zal het startsein zijn voor een vernieuwing van de stadskern en hiernaast ook een toonbeeld worden van slopen op een duurzame en circulaire manier. Dankzij deze innovatieve aanpak van de sloopwerken wordt de stad beloond met een Vlaamse subsidie van 558.000 euro. Bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de principes van water- en energiezuinigheid, circulair slopen en de klimaattransitie.

Duurzaam slopen
De stad heeft bij de opmaak van het bestek voor de gunningswerken voluit gekozen voor een duurzame aanpak. De aannemer diende aan te tonen hoe er op onderstaande vereisten werd ingezet. Bovendien gebeurde de beoordeling van de aannemer aan de hand van de CO2-prestatieladder, waarbij een fictieve korting toegepast wordt op de offerte. Dit is een unicum voor een lokaal bestuur.

  • Water- en energiezuinigheid staat centraal in het proces, waarbij het optimale gebruik van energie, warmte, en water voorop staat.
  • Bij circulair slopen worden vrijgekomen grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt in andere projecten, wat bijdraagt aan een duurzame en efficiënte materiaalcyclus.
  • De klimaattransitie is een essentieel element van de saneringswerken, waarbij reductie van verplaatstingsenergie en CO2-uitstoot centraal staan, terwijl maximaal gebruik wordt gemaakt van energie uit duurzame en hernieuwbare bronnen.

Hiernaast werd er gekeken naar de expertise, voorgestelde communicatiestrategie, timing en prijs voor de keuze van de aannemer.

Redenen voor afbraak
De verouderde site van het voormalige ziekenhuis draagt bij aan een verloederde indruk en doet afbreuk aan de beleving en ruimtelijke kwaliteit van het stadscentrum van Maaseik.  De saneringswerken bieden de mogelijkheid om een nieuwe invulling te geven aan de site, die een stimulans zal bezorgen aan de stadskern.

Timing sloopwerken
De sloopwerken zullen starten begin 2024 en circa 8 maanden in beslag nemen.

Informatievergadering
Op maandag 29 januari 2024 om 19.30 uur zal er een infovergadering plaatsvinden over de sloop in het cafetaria van het woonzorgcentrum De Maaspoorte.

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!

Facebook - Instagram - LinkedIn: @Stad Maaseik 

Contactinformatie