Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten verhogen de veiligheid en de leefbaarheid in de stad door hun zichtbare aanwezigheid. Ze zijn het aanspreekpunt in jouw wijk. Je herkent ze aan hun paarse uniform.

Wat doen gemeenschapswachten?

Informeren

  • Vragen van bewoners beantwoorden en hen wegwijs maken
  • Bewoners informeren over de regels en reglementen van de stad
  • Defecten in het straatbeeld signaleren aan de stadsdiensten
  • Regelmatig overleggen met wijkagenten over wat er leeft in de buurt

Sensibiliseren

  • Erop toezien dat de regels worden nageleefd, bv. over huisvuil en fiets parkeren

Preventie

  • Helpen bij preventieve acties over fietsdiefstal, verkeersveiligheid en overlast
  • Toezicht houden voor en na school
  • Toezicht houden op risicovolle plaatsen

Contactinformatie