woensdagmarkt.jpg

Gemeentelijk marktreglement

Gemeentelijk marktreglement

Ambulante handel is een federale bevoegdheid: de regelgeving kan je lezen op de website van de federale overheidsdienst economie. Op basis hiervan heeft de stad Maaseik een gemeentelijk marktreglement opgemaakt.

  • Plaats en tijd van de openbare markten.
  • De voorwaarden voor de toewijzing van standplaatsen, de verhouding tussen abonnementen en losse plaatsen.
  • Het register van de kandidaturen en de standplaatsen, de volgorde van de toekenning, de duur, de (mogelijke) opschorting, de vereiste identificatiebewijzen.
  • Regels voor de inname, overdracht en afstand van standplaatsen.
  • De omkadering en de functie van de marktleider en marktcommissie.
  • Reglementering van ambulante activiteiten buiten het domein van de openbare markten.
  • … en nog veel meer.

Download het gemeentelijk marktreglement onderaan deze pagina.

Contactinformatie