grensbuurtsportdiensten.jpg

Grensbuurtsportdiensten Maaseik - Echt - Susteren


De grensbuurtsportdiensten Maaseik - Echt-Susteren

VOORSTELLING VAN EEN UNIEKE SAMENWERKING

Logo grensbuurtsportdiensten

De grensbuurtsportdiensten is een samenwerkingsinitiatief op sportief vlak tussen de gemeenten Maaseik (België) en Echt-Susteren (Nederland). Zij vertegenwoordigen om en bij de 57.000 inwoners. Ieder jaar worden activiteiten in onderling overleg georganiseerd en wordt er nagedacht over een dynamisch sportbeleid in elke partnergemeente en in onze grensregio.

Deze samenwerking komt dan ook voor het grootste deel ten goede aan de algemene sportontwikkeling van de plaatselijke bevolking aan beide kanten van de grens.

Logo grensbuurtsportdiensten

Wat vooraf ging...

Reeds in het verleden waren er meerdere informele contacten. Zo waren er onderlinge uitwisseling  met een voorstelling van de werking in onze gemeente op promotioneel en beleidsmatig vlak. Door de sportdienst van Maaseik werd i.s.m. de ruimere regio aan Nederlandse kant een informatiebrochure samengesteld met het  G-sportaanbod.

Logo België Nederland


Vorig jaar werd een eerste sportieve uitwisseling georganiseerd tussen de senioren curvebalclub van Neeroeteren en de koersbalclub van Echt.

 

 

Intergemeentelijk aanvullend sportaanbod en G-sportaanbod vlak over de grens

Om het intergemeentelijke sportaanbod en G-sportaanbod te raadplegen kunnen jullie op de onderstaande folders klikken.

Intergemeentelijk aanvullend sportaanbodG-sportfolder

DE SAMENWERKING VOOR DIT INITIATIEF, EN OOK DE LATER VOLGENDE INITIATIEVEN, HEEFT VOOR DE PARTNERS BELANGRIJKE VOORDELEN.

  • Je bereikt een grotere doelgroep waardoor de kans op een geslaagde organisatie toeneemt.
  • Daarnaast moedigt een goed doordachte organisatie de deelnemer aan om ook aan de andere initiatieven deel te nemen.
  • Je leert van elkaars organisatie. De aanpak van een collega kan een meerwaarde betekenen voor je eigen organisatie.
  • De voorbereidingsfase kan door goed overleg verdeeld  worden over de verschillende partners. (folders, drank, gadgets etc.).
  • De inwoners van beide kanten van de Maas worden niet meer gescheiden door een landsgrens.

EEN FOTO UIT DE ARCHIEVEN

1ste sportieve uitwisseling tussen de seniorenclub van Neeroeteren en Echt maart 2016.

De bedoeling van deze grensoverschrijdende uitwisseling Noord-Oost Limburg beperkt  zich niet alleen tot het nemen van sportpromotionele activiteiten, maar ook een denktank is, om nieuwe ideeën op te doen, die de lokale bevolking van elke partner ten dienste kan zijn.

Foto grensoverschrijdende curvebowls

Contactinformatie