Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

 

Op 14 oktober 2019 startten de riolerings- en wegenwerken in de Bleumerstraat en in de Mgr. Koningsstraat. De stad Maaseik investeert zo in mooie, aangename en verkeersveilige straten. 

Vermoedelijke einddatum van de werken:

De Bleumerstraat is volledig klaar en weer opengesteld voor verkeer.

Momenteel zitten we in Fase 3 van de werken: rioleringswerken en heraanleg van de Mgr. Koningsstraat. De duur van deze werken is afhankelijk van de mogelijke vondsten die de archeoloog in de ondergrond ontdekt.

Uit te voeren werken

 • Aanpassen van nutsleidingen van De Watergroep, Fluvius en Proximus.
 • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • Huisaansluitingen: alle woningen worden voorzien van een aansluitputje voor regenwaterriool en een voor vuilwaterriool.
 • Aanleg bestrating, beplantingen, openbare verlichting en straatmeubilair (banken en fietsrekken).
 • De werken kosten €2.100.000 (incl. BTW), waarvan €1.170.000 (incl. BTW) door de stad betaald wordt en de rest door Fluvius.

Verloop van de werken

De werken worden uitgevoerd in drie fases, waarbij de woningen en winkels optimaal bereikbaar blijven.

Verkeerssituatie

 • De werkzone is afgesloten voor alle verkeer. Alle panden zijn te voet of met de fiets (aan de hand) bereikbaar.
 • In de werkzone mag er niet geparkeerd worden. De garages in de werkzone zijn niet toegankelijk op het moment dat er in die fase gewerkt wordt. 
 • In de Schillingsstraat wordt een preventieve snelheidsmeter geplaatst, zodat eventuele overlast in kaart kan worden gebracht. De politie zal extra controleren.
 • De Heppersteenweg wordt verdeeld in twee rijstroken. De Heppersteenweg is tijdens de werken de enige weg om Maaseik-centrum te verlaten. Door de verdeling in twee stroken kan die verkeersstroom op een veiligere manier verlopen. Om de Heppersteenweg in twee rijvakken te kunnen verdelen, geldt er op het traject tussen de Tweede Straat en de ringlaan een parkeerverbod.
 • Via de Mgr. Koningsstraat kan je niet op de ovonde geraken. Rij Maaseik best uit via Venlosesteenweg-ringlaan (Koningin Fabiolalaan).


Zoals je weet, gaan openbare werken vaak gepaard met hinder voor de omwonenden en voor de winkels die langs het traject gevestigd zijn. Als stadsbestuur kunnen we helaas niet iedere vorm van hinder vermijden, maar het is wel onze ambitie om, in samenwerking met de aannemer, de overlast tot een minimum te beperken. We volgen de werken nauwgezet op, zodat ze zo snel mogelijk vorderen en zodat de bereikbaarheid van de huizen en de zaken verzekerd blijft. De werf blijft een zone met risico’s. Mogen wij je daarom vragen om de signalisatie en de afsluitingente respecteren.

 

Fases 

 1. Bleumerstraat vanaf de ovonde tot aan kruispunt met de Mgr. Koningsstraat + de Mgr. Koningsstraat tussen kruispunt met Bleumerstraat en kruispunt met Sionstraat. Klik hier voor meer info en het omleidingsplan Fase 1.

 2. Bleumerstraat vanaf kruispunt met Mgr. Koningsstraat tot aan Markt.
  Klik hier voor meer info en het omleidingsplan Fase 2.

 3. Mgr. Koningsstraat vanaf kruispunt met Sionstraat tot aan Bevrijdingsplein.
  Klik hier voor meer info en het omleidingsplan Fase 3.

 4. Archeologisch onderzoek tussen Grote en Kleine Kerkstraat.
  Klik hier voor meer informatie.

Praktisch

 • Leveringen en hulpdiensten
  Leveringen binnen de werkzone kunnen in afspraak met de werfleider (zie contactgegevens). De doorgang voor hulpdiensten is uiteraard verzekerd.
 • Gehinderd
  Ben je moeilijk te been, rolstoelgebruiker of slechtziende en word je gehinderd
  door slecht geplaatste bouwmaterialen? Neem dan contact op met de controleur van de werken. Je vindt Etiènne Noben aan de werfkeet in de Bleumerstraat of je telefoneert hem tijdens kantooruren op
  het nummer 0477 41 70 13.

 • Archeologisch onderzoek
  Samen met de werken wordt onderzocht of er archeologisch waardevolle elementen onder de bestrating te vinden zijn. Enkel in de Mgr. Koningsstraat, ter hoogte van de Catharinakerk, wordt een grondiger archeologisch onderzoek uitgevoerd, omdat daar wellicht vroeger de begraafplaats van Maaseik lag.

 • Vragen?
  Heb je nog vragen of opmerkingen over deze werken? Dan kan je die kwijt via het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800 20 560 of je mailt naar communicatie@maaseik.be.

Zelfstandigen

HINDERPREMIE
In bepaalde gevallen hebben zelfstandigen recht op een inkomenscompensatievergoeding tijdens wegenwerken. Voor meer informatie neem je contact op met de dienst Lokale Economie van de stad Maaseik (089 560 560 of info@maaseik.be). Voor meer info over de hinderpremie kan je ook terecht op www.vlaio.be/hinderpremie.

Voor wie?
De hinderpremie is voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers
met vaste openingstijden. Ze richt zich voornamelijk op de detailhandel, horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.
De beheerder van de werken is verplicht de nuts- of wegenwerken in te voeren
in een databank (GIDOP genoemd). Zij vragen zelf de hinderzones op, toetsen
af of er ernstige hinder is en selecteren de getroffen handelaars die binnen
deze hinderzone vallen en die voldoen aan de voorwaarden. De geselecteerde
handelaars krijgen van Vlaio een brief voor de werken starten.

Aanvragen
Je vraagt zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Je doet dit binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum
van de werken. Vlaio controleert je gegevens en stort het bedrag zo snel mogelijk
op je rekening. Het bedrag is €2.000, maximaal één keer per jaar per periode van hinder.


SLUITINGSPREMIE
Bij sluiting kan je ook een sluitingspremie aanvragen.

Je kreeg hinderpremie, maar moet toch sluiten:
als je jouw zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten ingevolge ernstige hinder door wegenwerken, kan je één of meerdere sluitingspremies aanvragen. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Je werd niet geselecteerd voor een hinderpremie:
Je kan wel in aanmerking komen voor een sluitingspremie. Hiervoor moet jouw zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. De sluitingspremie kan je verkrijgen vanaf de 8ste kalenderdag van jouw sluiting.

Het bedrag is €80/sluitingsdag. Maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode
van hinder.

 

Update van de werken

 

Info

Tijdens de openingsuren staat in de Bib een infopunt waar je de plannen en de actuele berichten over de werken kan bekijken.

Contactpersonen

 • Stad Maaseik
  Jeroen Sleven, dienst werken
  T. 089 560 560 of jeroen.sleven@maaseik.be
 • Aannemer
  Etiènne Noben
  aan de werfkeet in Bleumerstraat of tijdens kantooruren T. 0477 41 70 31