sportbeleid_1.jpg

Kansengroepen en sport

Afsprakennota Sportdienst – OCMW

Afsprakennota Sportdienst – St Vincentius

In het kader van de Vlaamse Beleidsprioriteit 4 maakt Vlaanderen middelen vrij om mensen uit kansengroepen toe te leiden tot sportbeoefening.

Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.

De sportdienst en de sociale dienst  van het OCMW sluiten hier voor een samenwerkingsverband voor de periode 2014-2019, wordt verdergezet na 2019.

Welke activiteiten :

 • De sociale dienst i.s.m. de sportdienst betaalt (deels) met de subsidies sport het deelnamegeld terug van een persoon aan een sportkamp van een externe aanbieder= of aan een infrastructuurbezoek
 • De sociale dienst i.s.m. de sportdienst betaalt (deels) met de subsidies sport het deelnamegeld terug van een persoon aan een lessenreeks of sportabonnement van een externe aanbieder (vzw, sportclub, fitness centrum).
 • De sociale dienst i.s.m. de sportdienst betaalt (deels) met de subsidies sport het lidgeld terug van een persoon die lid wordt van een sportclub.
 • De sociale dienst i.s.m. de sportdienst betaalt (deels) met de subsidies sport een persoon een bedrag of sport pas met de waarde waarmee die persoon zijn deelname  geld kan betalen aan een gemeentelijk sportkamp, sportacademie of een zwembadticket kan kopen.

Wie komt in aanmerking

Om aanspraak te maken op deze tussenkomst dient men binnen het begrip kansengroepen te vallen.  Als algemene voorwaarde geldt: het moet gaan om personen die over beperkte financiële middelen beschikken en financiële problemen ervaren. Rekening houdend met deze algemene voorwaarden kan het gaan om volgende personen:

 • Personen die een handicap hebben
 • Personen die in budgetbeheer of budgetbegeleiding zitten
 • Personen die zijn toegelaten tot de collectieve schuldenregeling
 • Personen die een financiële steun ontvangen vanuit het OCMW
 • Personen die een leefloon ontvangen
 • Ouderen die een inkomensgarantie voor ouderen ontvangen
 • Personen die niet behoren tot één van bovenstaande doelgroepen, maar waarvan de maatschappelijk assistent van oordeel is dat er andere elementen zijn die verantwoorden dat zij in aanmerking moeten komen

 

 

Procedure

De acties worden uitgevoerd door het OCMW omwille van de privacy.

Contactinformatie