opvoeding.jpg

Intensieve opvoedingsondersteuning

Gezinscoach Maaseik

De gezinscoach werkt samen met gezinnen met kinderen en hun netwerken, in situaties waar de vraag om hulp van het gezin niet toereikend wordt beantwoord door het professionele netwerk (hulpverleners) of het sociale netwerk (familie, vrienden, buren).

Deze gezinnen hebben vaak problemen op allerlei levensdomeinen. De gezinscoach kan ingeschakeld worden bij gezinnen met kinderen, met de focus op gezinnen met kinderen van 0-3 jaar.

De gezinscoach helpt het gezin de problemen aan te pakken, samen met mensen die dichtbij het gezin staan. Aan de hand van een plan van aanpak gaat het gezin met de gezinscoach aan de slag. Het uiteindelijke doel is dat de zelfredzaamheid van het gezin vergroot wordt.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sanne Goyens.

Sanne Goyens - OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
089/56 99 10
sanne.goyens@maaseik.be

CKG

Wanneer je hulp nodig hebt bij de opvoeding kan een medewerker van het CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) bij je thuis langskomen om samen oplossingen te zoeken voor problemen in de opvoeding. Thuisbegeleiding wordt aangeboden voor kinderen van 0 – 12 jaar. Deze dienstverlening is helemaal gratis.

Het CKG kan ook instaan voor kinderopvang, zowel overdag als ’s nachts, wanneer je bv. in het ziekenhuis verblijft of bij problemen in je gezin.

CKG Molenberg – afdeling Maasland
Dageraadstraat 1
3630 Maasmechelen
089/20 18 60

www.ckgmolenberg.be

VZW Jeugdtehuis - Dagcentrum 'Het Veer'

Dagcentrum 'Het Veer' richt zich tot jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar en heeft een capaciteit van 10 jongeren. 'Het Veer' biedt aan de minderjarigen opvang tijdens schooldagen tot 19.00 uur en tijdens vakantiedagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Binnen de individuele aandacht voor de minderjarigen liggen de accenten op de ontwikkelingsmogelijkheden naar autonomie en relatievaardigheid en op de ondersteuning van het sociaal netwerk. Anderzijds biedt men aan de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken begeleiding bij het opnemen van hun verantwoordelijkheid als opvoeders.

Dagcentrum het Veer
Dirk Boutsstraat 1
3680 Maaseik
089/56 25 26
dagcentrum.hetveer@vzwjeugdtehuis.be

Thuisbegeleiding - VZW Daidalos                 

Bij thuisbegeleiding wordt jullie gezin begeleid omdat het opvoeden, samenleven moeilijk verloopt.
Naast de moeilijke dingen zoeken we naar positieve ervaringen, zodat er vertrouwen kan groeien. Er wordt gepraat met alle gezinsleden, samen of apart. Gedrag is een uiting van gedachten en gevoelens. Er wordt samen gezocht waarom het gedrag gesteld wordt en hoe het anders kan, waardoor samenleven terug aangenamer wordt. De thuisbegeleider helpt jullie om actief aan de slag te gaan om tot verandering te komen, hij komt hiervoor bij jullie aan huis.

VZW Daidalos – integrale thuisbegeleiding
Oudstrijderslaan 44E
3530 Houthalen – Helchteren
011 57 20 99