woensdagmarkt.jpg

Je machtiging aanvragen

Voor het uitoefenen van ambulante handel moet je in het bezit zijn van een machtiging tot ambulante activiteit. Die moet je op elk moment kunnen tonen. Hoe verkrijg je deze machtiging (de vroegere blauwe hoofdleurderskaart)?

Wie moet ze aanvragen?

 • De natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent.
 • De onderneming die een ambulante activiteit uitoefent. De machtiging wordt toegekend via de natuurlijke persoon die met het dagelijkse bestuur van de onderneming belast is.

Waar vraag je ze aan?

Je moet je aanvraag indienen bij je ondernemingsloket.

Hoe verloopt de procedure?

Na ontvangst van je aanvraag en je betaling volgt een grondig onderzoek. Je krijgt binnen de drie maanden een antwoord: de machtiging, een (gehele of gedeeltelijke)weigering, of het uitstel van de beslissing.

Hoe lang is de machtiging geldig?

De afgeleverde machtiging is geldig voor de volledige duur van de beroepsactiviteit. Ze moet dus niet meer, zoals vroeger, om de 6 jaar worden vernieuwd. Op machtigingen die vóór 1 oktober 2006 aangevraagd werden, staat nog een geldigheidsdatum. Maar: ook deze machtigingen moeten niet vernieuwd worden. Ze blijven geldig zolang de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.

Wijziging of verloren?

Wanneer je kaart gewijzigd moet worden of als je ze bent kwijtgeraakt, moet je wel een aanvraag tot wijziging of vervanging indienen. Voor een wijziging moet je je oude machtiging terugbrengen naar het ondernemingsloket.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Nationaliteitsvoorwaarde
  • Belgische onderdanen en hun niet-Europese echtgeno(o)t(e), net als bepaalde niet-Europese leden van hun familie. Voorwaarde is dat deze bij hen inwonen.
  • Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en Zwitserse onderdanen. Net als hun niet-Europese echtgeno(o)t(e) en bepaalde niet-Europese leden van hun familie (op voorwaarde dat deze bij hen inwonen).
  • Niet-Europese vreemdelingen die hier onbeperkt verblijven (houders van een BIVR van onbeperkte duur) of zich hier gevestigd hebben (houders van een identiteitskaart voor vreemdelingen).
  • Erkende vluchtelingen in België.
  • Bulgaren en Roemenen.
 •  Bijzondere vereisten voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit:
  • Bewijs van kennis bedrijfsbeheer
  • Beenhouwerij: vergunning beenhouwer-spekslager
  • Specifieke beroepskennis kunnen bewijzen bij de ambulante uitoefening als:
   • fiets-, bromfiets-, motorfietsmecanicien
   • handelaar in tweedehandsvoertuigen

Hoeveel kost het en wanneer betaal je?

Je betaalt op het moment van de aanvraag in het ondernemingsloket.

 • Een aanvraag tot toekenning van een machtiging als werkgever kost 150 euro.
 • Een aanvraag tot wijziging of vervanging (door verlies of diefstal) van de machtiging als werkgever kost 50 euro.
 • Je ontvangt een ontvangstbewijs na betaling.

Vrijstelling voor jeugdwerkverenigingen

Jeugdwerkverenigingen zijn vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen rond ambulante handel. Informatie vind je op www.steunpuntjeugd.be.

Contactinformatie