Leegstandsformulier

Gegevens van de houder van het zakelijk recht

Adresgegevens 1

Gegevens leegstaande woning/gebouw

Ik wens (u kan slechts 1 mogelijkheid aankruisen): *

Keuze 1: Beroepschrift tegen opname in het leegstandsregister

Om mijn motivatie te bewijzen voeg ik volgende documenten toe (Het beroepschrift is pas ontvankelijk als er bewijsstukken worden toegevoegd.): *

Keuze 2: Aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister

Om mijn motivatie te bewijzen voeg ik volgende documenten toe (Het beroepschrift is pas ontvankelijk als er bewijsstukken worden toegevoegd.): *

Keuze 3: Aanvraag voor vrijstelling van de heffing op de leegstandbelasting

Gelieve enkel de elementen aan te kruisen die in uw situatie van toepassing zijn: *

Keuze 4: Kennisgeving van eigendomsoverdracht

Bij deze bevestig ik dat het zakelijk recht toebehoort aan:

Adresgegevens 2

Klik op volgende om je ingevuld formulier nog eens te controleren en door te sturen.