Nazorg wateroverlast

17
jul
2021

Nu de situatie van de Maas de goede kant op gaat, willen we de aandacht even vestigen op de eerste nazorg. Hierbij enkele nuttige links:

Ook verwijzen we nog naar de brochure rond overstromingen:

Brochure overstromingen