Verbouwing Achterolmen: Bib en cultuurcentrum in één!

24
jan
2022

Cultuurcentrum Achterolmen en Bibliotheek Maaseik in de 21ste eeuw: “Samen apart, samen sterk!”

In januari 2023 start langs de Van Eycklaan in Maaseik de verbouwing van cultuurcentrum Achterolmen naar centrale cultuursite in Maaseik. Die site zal bestaan uit twee hoofdcomponenten: cultuurcentrum Achterolmen en bibliotheek Maaseik.

“Onder het motto ‘twee in één’ ontstaat er een prachtig complex met enerzijds de renovatie van Achterolmen en met anderzijds de uitbreiding van het gebouw met een nieuwe, grote en moderne bibliotheek. Wij investeren voor dit nieuwe vrijetijdscentrum ruim 7,8 miljoen euro (excl. BTW). De opening van dit nieuwe huis voor ontmoeting en uitwisseling plannen wij in juni 2024,” legt burgemeester Johan Tollenaere uit.

Benieuwd naar de plannen? Bekijk ze hier!

Maaseik heeft, als cultuurhistorische grensstad, een rijk verleden.  Rijk aan historie, rijk aan cultuur. Het stadsbestuur besliste daarom om tijdens de huidige beleidsperiode fors te investeren in duurzame cultuurinfrastructuur. Vandaag wordt die realisatie concreet en wordt de omvang en de betekenis van het hedendaags cultuurcomplex duidelijk.

Naast de grondige renovatie van Cultuurcentrum Achterolmen omvatten de plannen de verhuis van de stedelijke bibliotheek van de Bleumerstraat naar deze nieuwbouw langs de Van Eycklaan. Er dienen zich op die manier opportuniteiten aan om de cultuurbelevingswereld van onze stad aanzienlijk te versterken en om te komen tot een vorm van kruisbestuiving tussen belangrijke culturele spelers.. Een culturele win-win waarbij de afzonderlijke werking van een informatiecentrum en een cultuurcentrum in een sterker geheel, een cultuurhuis, geplaatst worden.

"Samen apart, samen sterk!"

Zowel bibliotheek als cultuurcentrum delen de belangrijkste basisopdracht, namelijk om de inwoners een gemeenschappelijke plek aan te bieden waar iedereen, onafgezien van leeftijd, gender, ideologie, origine, enz. dingen kan aanraken, voelen, ruiken, horen, zien en proeven, kortom ‘beleven’.

Een moderne bibliotheek: van boekentempel naar ‘bibliotheek als derde plek’

Een nieuw bibliotheekgebouw, geïntegreerd in een vernieuwd Cultuurcentrum Achterolmen, biedt mogelijkheden om de bibliotheekwerking grondig te herdenken, door de architecturale vormgeving en inrichting af te stemmen op de gewenste vernieuwingen.

De bibliotheek is een uitnodigende plek met meerdere functies. Collecties aanbieden en uitlenen blijft een kerntaak. Maar de bibliotheek is tegelijk een cultuurhuis waar het bruist van bedrijvigheid. De collecties worden daarbij doelgericht ingezet.

Ontmoeten, leren en ontdekken! Een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek en leercentrum

De bibliotheek als belevingsplek focust op ‘lezen’, ‘ontmoeting’, ‘taalvaardigheid’, ‘inclusie’, ‘educatie’, ‘kennisdeling’, ‘mediawijsheid’, ‘informatiebemiddeling’, ‘experimenteren’, ‘lokale verankering’, ‘erfgoed’ en ‘samenwerking’.

Het cultuurcentrum blijft toonaangevend als toonplekvoor podiumkunsten (zang, dans, muziek, film, theater, humor, lezingen) zowel voor jong (schoolvoorstelling, familievoorstelling) als minder jong (avondprogramma) en ontmoetingsplek voor alle socio-culturele actoren.

Met het samenbrengen van het cultuurcentrum en de bibliotheek ontstaat een gemeenschappelijk speelveld dat tot op heden door de fysieke afstand eerder beperkt was maar nu ten volle kan ontwikkeld worden:

  • Gemeenschappelijke ingang en onthaal (laagdrempelig en duidelijk).
  • De foyer als gemeenschappelijke ontmoetingsplek, waar de bibliotheek ook voorziet in een leestafel met tijdschriften en dagbladen.
  • Theatercafé als ontmoetings- en leescafé
  • Informatiekiosk, infopunt.
  • Gemeenschappelijke publieke dienstverlening (sanitair, kluisjes, vestiaire).
  • Gemeenschappelijke exporuimte.
  • Gemeenschappelijke polyvalente ruimte (voor lezingen, kleine optredens, workshops).
  • Gemeenschappelijke experimenteerruimte: Fablab – makersruimtes.

Timing

De bouw/verbouwing van het complex start in januari 2023.

De opening van de cultuursite volgt in juni 2024.

“In tussentijd blijft Achterolmen voorstellingen organiseren. Tot april 2023 zal dit nog kunnen in de huidige omgeving in Achterolmen. Tussen april 2023 en juni 2024 zal Achterolmen voorstellingen aanbieden op andere plekken in Maaseik. In die periode wordt het interieur van Achterolmen aangepakt en zijn voorstellingen er niet mogelijk,” aldus schepen voor cultuur Myriam Giebens. “Het wordt de nieuwe parel langs de Van Eycklaan waar cultuur onder al zijn vormen een plek krijgt in onze stad.”

Contactinformatie