Ontmoet de Koning en de Koningin op het marktplein van Maaseik!

8
mei
2024

Op dinsdag 14 mei 2024 brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een bezoek aan onze prachtige stad Maaseik. Dit arrondissementbezoek zal een unieke gelegenheid bieden om ons koninklijk paar te verwelkomen en onze gemeenschap te laten schitteren.

Het Koninklijk paar zal eerst een bezoek brengen aan verschillende belangrijke instellingen in onze provincie Limburg, waaronder MOSA-RT, een secundaire school die haar leerlingen een breed scala aan studierichtingen biedt, en Integra, een centrum dat zich inzet voor preventie- en zorgaanbod rond geestelijke gezondheid.

Maar het hoogtepunt van hun bezoek zal plaatsvinden op het marktplein van Maaseik, waar zij graag de gelegenheid zullen hebben om de lokale bevolking te ontmoeten. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere gelegenheid door aanwezig te zijn op het Marktplein om 12 uur op 14 mei. Laten we samen een gedenkwaardig moment creëren en onze stad op een positieve manier vertegenwoordigen.

Omwille van veiligheidsmaatregelen worden de volgende straten afgesloten: Bosstraat, Boomgaardstraat (ter hoogte van de Walstraat), Eikerstraat (ter hoogte van de Capucienenstraat), Marktstraat (ter hoogte van de Houtstraat), Hepperstraat (kruispunt Munnikenstraat), Grote Kerkstraat en de Sionstraat. Een parkeerverbod is van kracht van 6 tot 18 uur. Na het vertrek van het vorstenpaar zullen de straten één voor één worden vrijgegeven.

 

 

Foto @Belgische Monarchie