Bijstand bij samenstelling van omgevingsdossiers

​Als je werken uitvoert in het Vlaams Gewest, is de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Je hebt dus een vergunning nodig als je gaat: bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen, ... Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij het stadsbestuur. Het Vlaams Gewest beschikt over een lange lijst waarvoor geen bouwvergunning nodig is. Wens je hulp bij het samenstellen van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dan kan je terecht bij de dienst omgeving.

Voorwaarden

Voorwaarden: Op de website ruimtevlaanderen.be kun je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning vraag je aan met een formulier bij de dienst omgeving. De behandelingstermijn van een stedenbouwkundige vergunning of voor de aflevering van een stedenbouwkundig attest bedraagt maximaal 75 kalenderdagen. Als er een openbaar onderzoek nodig is, dan is de termijn maximaal 105 kalenderdagen.

Bedrag

Geen kosten

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is de tussenkomst van een architect niet noodzakelijk. Dit is het geval bij bijvoorbeeld:
- het plaatsen van zonnepanelen
- kappen van een boom
- een gevelwijziging
- …
Voor bovenstaande gevallen heeft stad Maaseik een aantal voorbeelddossiers opgemaakt.