Recyclagepark

​​Het intercommunaal recyclagepark van Neeroeteren verzorgt de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die niet via de reguliere huis-aan-huis-ophaling worden ingezameld.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Je gaat naar het recyclagepark en biedt je aan met je elektronische identiteitskaart. Indien je nog niet gedomicilieerd bent in Maaseik, kan je een toegangskaart aanvragen bij Limburg.net. Hiervoor moet je eerst aan de dienst omgeving aangeven dat je een toegangskaart op deze manier wil aanvragen. De dienst omgeving zal vervolgens bevestigen aan Limburg.net dat je in Maaseik aan het bouwen of verbouwen bent, waarna je de toegangskaart kan aanvragen.

Bedrag

Afhankelijk van het afval zijn er verschillende tarieven. Je gezin kan volgende hoeveelheden gratis op het recyclagepark afleveren:
• recycleerbaar afval*: onbeperkt
• groen: 400 kg/gezin
• zuiver bouwpuin: 1000 kg/gezin
• asbest: 200 kg/gezin
* Recycleerbaar afval = autobanden, holglas, kaarsresten, kga, kunststoffen, kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, pmd (in de blauwe zak), textiel en vlakglas.

Wanneer je een quotum hebt opgebruikt, worden volgende tarieven aangerekend:
• zuiver bouwpuin: 0,025 euro/kg
• groen: 0,05 euro/kg
• asbest: 0,08 euro/kg

Voor volgende afvalfracties moet je vanaf de eerste kilo betalen:
• grond en hout: 0,05 euro/kg
• gemengd bouwpuin en gipsplaten: 0,08 euro/kg 
• grofvuil, roofing en treinbielzen (c-hout)​: 0,18 euro/kg

Uitzonderingen

n.v.t.