Kapvergunning

Met de kapvergunning krijg je de toelating voor het kappen van (hoogstammige) bomen. Hoogstammige bomen zijn bomen die een stamomtrek hebben van 1 meter of meer op een hoogte van 1 meter van de grond.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een stedenbouwkundige vergunning verplicht. Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft. 

Bedrag

45,81 euro

Uitzonderingen

Een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is (in bepaalde gevallen) niet nodig als de boom:
- niet tot een bos behoort én
- in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat én
- niet in woonparkgebied staat én
- op maximaal 15 meter van de woning staat.

Opgelet, deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen.