Activiteiten rond archief

- De musea Maaseik hebben ook een wetenschappelijke functie. Zij beheren o.a. het oud archief van de stad Maaseik. Het oude archief omvat alle documenten ouder dan 100 jaar. Als je recentere informatie uit het nieuwe archief wenst (dus jonger dan 100 jaar), wend je je best aan het secretariaat van de stad. Hier kunnen immers beperkingen door de privacywetgeving bestaan. Dit is in principe niet zo wat het oude archief betreft. Informatie die men in het oude archief kan vinden, behelst historische documenten.

- De musea zelf beschikken ook over depots. Deze hebben vooral met archeologie te maken, maar bevatten ook heel wat andere objecten die met de geschiedenis van Maaseik te maken hebben. Ook hierover kunnen vragen worden gesteld of ze kunnen worden opgezocht via Adlib.

- Zowel wat het oude archief als de depots betreft is bezoek enkel onder begeleiding mogelijk.

- Objecten uit de depots of documenten uit het oude of nieuwe archief kunnen enkel ter plaatse worden bekeken.

- Objecten en documenten kunnen ook ter determinatie worden ingediend. Vragen over de financiële waarde kunnen niet worden beantwoord.

- Het bezoeken van de museale depots of het oude archief in groepen is een kwestie van afweging. Ook als individu moet je echter steeds een afspraak maken.

Voorwaarden

- Zowel wat het oude archief als de depots betreft is bezoek enkel onder begeleiding mogelijk.
- Objecten uit de depots of documenten uit het oude of nieuwe archief kunnen enkel ter plaatse worden bekeken.
- Vragen over de financiële waarde van objecten ter determinatie of van stukken uit het depot of het archief kunnen niet worden beantwoord.

Procedure

- De telefonist onderzoekt of hij/zij de vraag kan beantwoorden.
- Als dit niet mogelijk is, verbindt hij/zij door waarna de dienst onderzoekt een afspraak voor een plaatsbezoek moet worden gemaakt. 
- Bij een afspraak voor een depot- of een archiefbezoek spreken de aanvrager en de dienst een geschikt tijdstip af.
- Bij vragen over determinatie wordt een afspraak gemaakt voor het indienen voor het object.
- Na indiening van het object wordt een afsluitende termijn voor het resultaat van de determinatie bepaald.

Bedrag

N.v.t.

Uitzonderingen

N.v.t.

Contactinformatie